Andelsbolig foreningen Frederiksberggade afd. 1

Foreningen blev stiftet i  1988. Byggeriet påbegyndes lige derefter.

I foreningen er der 13 boliger. Det er tæt lav bebyggelse. Der er 4 enkeltstående huse  og  9 række/kæde huse. Boligerne  er 84 kvm.  samt et redskabsrum på 4 kvm.                                      I 2016 er der opført 5 nye redskabsrum, der er på 6,25 kvm.  De resterende redskabsrum fornyes efterhånden, som foreningens økonomi tillader det.                                                          Ved hver bolig er tilknyttet en lille have.

Der er valgt en bestyrelse på 3 personer + 1 suppleant.

Foreningen har en god økonomi , med langfristede lån med lav rente og  en stor friværdi.

Andelsbevisets værdi er pr. 1 april  2017 på  kr. 418.320

Boligydelsen / huslejen  er på 2450 kr.

Foreningen betaler al udvendig vedligeholdelse , samt renovation, ejendomsskat, bygningsforsikring, snerydning, græsslåning og lys på fælles arealer.

Andelshavere betaler selv for eget forbrug af vand, varme ,el , licens og fællesantenne.

Kontakt til foreningen kan ske ved at kontakte formand eller den øvrige bestyrelse !