Andelsbolig foreningen Frederiksberggade afd. 1

Foreningen blev stiftet i  1988. Byggeriet påbegyndes lige derefter.

 Foreningen består af 13 boliger. Det er tæt lav bebyggelse. Der er 4 enkeltstående huse  og  9 række/kæde huse. Boligerne  er 84 kvm.  samt et redskabsrum på 4 kvm.                                  I 2016 er der opført 5 nye redskabsrum, der er på 6,25 kvm.  Der opføres 4 nye i 2017.           De resterende redskabsrum fornyes efterhånden, som foreningens økonomi tillader det.      Ved hver bolig er tilknyttet en lille have.

Der er valgt en bestyrelse på 3 personer + 1 suppleant.

Foreningen har en god økonomi , med langfristede lån med lav rente og  en stor friværdi.

Andelsbevisets værdi er pr. 31 december  2017 på  kr. 420.400

Boligydelsen / huslejen  er på 2450 kr.

Foreningen betaler al udvendig vedligeholdelse , samt renovation, ejendomsskat, bygningsforsikring, snerydning, græsslåning og lys på fælles arealer.

Vedtægtsændringer: Ved en ekstraordinær generalforsamling  d. 4 september 2017, blev vedtægterne ændret således, at der nu er mulighed for forældrekøb, d.v.s  at andelen kan lejes ud til børn eller forældre.

Andelshavere betaler selv for eget forbrug af vand, varme ,el , licens og fællesantenne.

Kontakt til foreningen kan ske ved at kontakte formand eller den øvrige bestyrelse !