Andelsbolig foreningen Frederiksberggade afd. 1

Foreningen blev stiftet i  1988. Byggeriet påbegyndes lige derefter.

I foreningen er der 13 boliger. Det er tæt lav bebyggelse og der er 4 enkeltstående huse  og 9 række/kæde huse. Boligerne  er 84 kvm. samt et redskabsrum på 4 kvm. Ved hver bolig er tilknyttet en lille have.

Der er valgt en bestyrelse på 3 personer + to suppleanter.

Foreningen har en god økonomi , med langfristede lån med lav rente og en stor friværdi.

Andelsbevisets værdi er pr. 1april  2016 på 415.600 kr

Bolig Ydelsen/huslejen  er på 2450 kr.

Foreningen betaler al udvendig vedligeholdelse , samt renovation, ejendomsskat, bygningsforsikring, snerydning, græsslåning og lys på fælles arealer.

Andelshavere betaler selv for eget forbrug af vand, varme ,el , licens og fællesantenne.

Kontakt til foreningen kan ske ved at kontakte formand eller den øvrige bestyrelse !